Bedrijfsverhalen

Ieder bedrijf heeft een verhaal. Een verhaal dat het verdient om verteld te worden. Een verhaal dat je helpt je (verder) te positioneren. Een verhaal dat je koers versterkt en je huidige medewerkers meeneemt in de juiste richting. Een verhaal dat een basis vormt voor je marketingstrategie en communicatie-uitingen en dat nieuwe medewerkers aantrekt die passen bij je organisatie. Een verhaal dat spreekt en (potentiële) klanten enthousiast maakt. Nieuwsgierig? Kijk hier naar voorbeelden van bedrijfsverhalen.

Toegevoegde waarde

Je bedrijfsverhaal laten optekenen is niet alleen leuk voor jezelf. Het heeft een enorme toegevoegde waarde als basis voor je marketingstrategie en communicatie-uitingen. Jouw missie, visie en passie voor wat je doet, spreken eruit. Het (laten) optekenen van een bedrijfsverhaal zorgt ervoor dat jij en je medewerkers weer eens heel scherp kijken naar de toegevoegde waarde van jullie organisatie. Je haalt herinneringen op, analyseert waar je nu staat en denkt na over de toekomst. Wat heb je te bieden? Wat zijn je drijfveren? Waar ben je trots op? Waar word je enthousiast van? Wat wil je bereiken? Voor wie doe jij wat je doet? En bereik je deze mensen ook?

Kent elke medewerker je overwegingen van de start van je bedrijf? Weten ze hoe je gegroeid bent, welke uitdagingen je tegenkwam en hoe je die het hoofd bood? Weten ze eigenlijk wel waarom je doet wat je doet? En delen zij die passie met jou?

Aanleiding

Iedere aanleiding voor het maken van een bedrijfsverhaal of bedrijfsboek is een goede aanleiding. Het idee om een bedrijfsverhaal of -boek te laten schrijven ontstaat vaak in de aanloop naar een jubileumjaar of voor het afscheid van een bestuurder of grondlegger van een organisatie. Daarnaast is een bedrijfsverhaal of -boek een manier om je als (jong) bedrijf duidelijk te positioneren. Bijvoorbeeld richting klanten, opdracht- of subsidiegevers. Ook kan het een manier zijn om gezamenlijk koers te bepalen na een periode van grote veranderingen.

Voor Leviaan schreef ik het jubileumboek ‘Portretten van geluk’ bij hun 25-jarig bestaan. Ik interviewde cliënten van de organisatie over de betekenis van geluk in hun leven. Het boekje werd uitgedeeld aan klanten, medewerkers en externe relaties. Voor dezelfde organisatie schreef ik ‘Visies op verandering’ tijdens de overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit boekje fungeerde als marketinginstrument richting gemeenten, klanten en samenwerkingspartners. Voor Lokalis, een jonge organisatie die de buurtteams in Utrecht mede vormgeeft, schreef ik ‘Ik vertel’, een bundeling van klantverhalen en -ervaringen. Een boekje dat bijdroeg aan de positionering van de organisatie.

Vorm

Een bedrijfsverhaal of -boek kan verschillende vormen hebben. Het kan een serie interviews zijn die een onderwerp belichten vanuit verschillende invalshoeken. Ook kan het een verhaal of thematekst zijn, verteld vanuit het perspectief van één of meerdere personen.

Om te komen tot de juiste vorm van uw bedrijfsverhaal of -boek spreek ik één of meerdere keren met u af om na te denken over de structuur en de inhoud. Als u een bedrijfsverhaal of -boek wilt maken in samenwerking met uw medewerkers, dan organiseer ik desgewenst voorafgaand aan het schrijftraject één of meerdere brainstormsessies.

Interesse? Neem voor een vrijblijvend gesprek of een offerte contact met mij op.