Levensboeken

Jordaan vroeger

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

                                                               Neeltje Maria Min  (uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966)

Iedereen heeft een verhaal. Elk verhaal is de moeite waard om te vertellen: het is bijzonder en uniek. Zou het niet mooi zijn om uw geschiedenis te bewaren voor uw kinderen en kleinkinderen? Een mooie manier hiervoor is het laten optekenen van een levensboek.

Waarom een levensboek?

We sterven pas als we niet meer worden herinnerd. Hoe vaak gebeurt het inderdaad niet dat verhalen verdwijnen met degene die sterft. ‘Hoe zat het ook al weer met dat vergeten familielid? Weet jij nog het precieze verhaal bij die ene gebeurtenis?’, vragen we elkaar dan. Een levensboek is een blijvend tijdsdocument. Het vertelt de geschiedenis van één of meerdere familieleden en is een aaneenschakeling van herinneringen aan kleine momenten, grootse gebeurtenissen, aan verdrietige en blije perioden, aan alles wat het leven tot een persoonlijk leven maakt.

De meeste mensen laten hun levensverhaal niet opschrijven om het aan te bieden bij een uitgeverij, integendeel. Meestal wordt een persoonlijke geschiedenis opgetekend omdat kinderen of kleinkinderen steeds vaker vragen naar verhalen en gebeurtenissen van vroeger. Het vastleggen van een levensverhaal gebeurt niet zelden in de laatste fase van iemands leven en geeft de mogelijkheid om terug te blikken op het geleefde leven. Aan het einde van een leven vallen gebeurtenissen vaak op hun plek en worden begrepen in het geheel. De balans wordt opgemaakt. Mensen zien wie zij zijn en zijn geweest. Het vertellen van een eigen, uniek en persoonlijk levensverhaal bevestigt het bestaan en onderschrijft dat het leven zinvol was en ertoe deed.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat mensen in hun laatste levensfase vaak behoefte hebben om terug te blikken op hun leven. Het laten optekenen van een levensboek is hiervoor een geschikt middel. Het vertellen van het levensverhaal kan ervoor zorgen dat gebeurtenissen, achteraf, in een ander licht bezien worden en dat heftige gebeurtenissen een plek krijgen binnen het geheel.

Wat is een levensboek?

Een levensboek is een uniek tijdsdocument. Het belicht de geschiedenis van één of meerdere personen. Er zijn meerdere vormen waarin een levensboek geschreven kan worden:

  • Een verhalend levensboek: de geschiedenis van één persoon, verteld bij leven.
  • Een herinneringsboek: een portret van een persoon, bestaande uit verschillende uitgeschreven interviews met nabestaanden. Dit boek wordt geschreven aan de hand van de herinneringen van familieleden, vrienden, kennissen, oud-collega’s enzovoorts. Deze vorm van een levensboek is ook heel geschikt voor mensen, die enkel bepaalde herinneringen willen laten optekenen of voor degenen die zich slechts losse flarden van hun leven herinneren.
  • Een persoonlijke glossy: een levensverhaal bestaande uit korte teksten, aangevuld met veel foto’s en ander beeldmateriaal.

Ieder levensboek kan naar behoefte fraai geïllustreerd worden met foto’s en ander beeldmateriaal.

Voor wie is een levensboek?

Iedereen die dat wil, kan een levensboek laten schrijven. Elke reden voor het laten optekenen van een persoonlijk verhaal is een goede reden. Hieronder een aantal veel voorkomende redenen:

  • de persoonlijke geschiedenis bewaren voor kinderen en/of kleinkinderen
  • terugblikken op het eigen leven
  • begrijpen van ingrijpende gebeurtenissen
  • doorgeven van levenswijsheid

Hoe wordt een levensboek gemaakt?

Als u besluit een levensboek te laten schrijven, kom ik bij u thuis langs. In een eerste verkennend gesprek gaan we samen op zoek naar de belangrijkste thema’s/gebeurtenissen uit uw leven. We brengen samen uw levenslijn in kaart en stippen kort een aantal onderwerpen aan. Daarna bepalen we over welke onderwerpen u meer wilt vertellen in uw levensboek.

Aan de hand van het eerste gesprek maak ik een opzet (hoofdstukken en thema’s) voor een levensboek. Ik bespreek deze opzet met u. Wanneer u akkoord bent, plannen we het eerste interview. Hoeveel interviews er volgen, hangt af van uw keuzes en wensen. Ik kom voor elk interview bij u thuis. U vertelt tijdens de interviews aan de hand van (van te voren opgestelde) vragen en foto’s.

Na elk interview schrijf ik het vertelde uit tot een mooie tekst, die ik naar u opstuur. De eerst volgende keer dat we elkaar zien, bespreken we de tekst. Daarna gaan we verder met het volgende interview. Wanneer alle teksten geschreven zijn, laat ik deze samen met uw foto’s vormgeven tot een mooi boek. Het boek wordt gedrukt bij een professionele drukker in de oplage die u wenst.

Wat kost een levensboek?

De kosten van een levensboek zijn afhankelijk van uw wensen. Hoeveel hoofdstukken wilt u bijvoorbeeld laten schrijven en hoeveel foto’s wilt u bij de tekst laten plaatsen? Er is van alles mogelijk. Benader mij met uw persoonlijke wensen en ik maak voor u een offerte op maat.

Levensverhalen

Een levensverhaal is de verkorte vorm van een levensboek. In één of twee gesprekken vertelt u een aantal hoogte- en/of dieptepunten uit uw leven, die voor u belangrijk of kenmerkend waren. Ik teken uw verhaal op en draag zorg voor een mooi eindproduct.

Voorbeelden van levensboeken en -verhalen.